Terapia bajką czy bajkoterapia

„O Tobie ta bajka mówi pod zmienionym adresemˮ
Horacy

Terapia bajką czy bajkoterapia

Rozpoczynając ten artykuł przytoczyłam cytat Horacego, starożytnego liryka i poety rzymskiego, który zamieszczając w jednej z Satyr powyższy cytat nie zdawał sobie zapewne sprawy z tego, że będzie on nadrzędnym mottem bajek terapeutycznych. Ta niezwykła moc zaklęta w słowach bajek, daje początek tworom literackim nazywanym raz bajkami terapeutycznymi innym razem bajkami pomagajkami, ale bez względu na nazewnictwo mającymi jeden wspólny cel, mającymi służyć pomocą jako forma terapii pedagogicznej.
Bajkoterapia stanowi odłam biblioterapii i polega na wykorzystaniu bajek, baśni w celach terapeutycznych, edukacyjnych czy relaksacyjnych. Bajki w klasycznym pojęciu, to krótkie opowiadania, często wierszowane, w których bohaterami są zwierzęta, ludzie czasami rośliny lub przedmioty i zawierają swoisty morał, pouczenie, wypowiedziany wprost albo dobitnie zasugerowany.
Według Brunona Bettelheima bajki i baśnie mają zadanie: wyjaśniające, inspirujące, uspokajające, a także jak wynika z powyższej definicji pouczające. Kreują umiejętność odróżniania dobra od zła, pozwalają na zrozumienie sytuacji i problemów pojawiających się w życiu, z którymi dotąd dzieci nie miały styczności. Oddziałują na psychikę poprzez identyfikację z pozytywnym bohaterem, pozwalają rozpoznać wewnętrzne potrzeby dziecka, wspierają rozwój osobowości. Ponad to stanowiły bazę do bajkoterapii, o czym pisał Horacy
„O tobie bajka mówi pod zmienionym imieniemˮ. Za pomysłodawczynię metody bajkoterapii uważa się australijkę Doris Brett (psychologa klinicznego), która w 1988 roku opublikowała zbiór bajek zatytułowany „Opowiadania (dla) Ani. Szczególny rodzaj opowiadaniaˮ. Bohaterką historyjek jest Ania. Mała dziewczynka przeżywająca różne sytuacje sprzyjające powstawaniu wszelkiego rodzaju lęków. Każda historia ma pomyślne zakończenie i ma pomóc w niwelowaniu dziecięcych strachów. W Polsce zbiór ten został wydany po raz pierwszy w 1992 roku pod tytułem „Bajki, które lecząˮ. A zatem bajki pomagajki to historie świadomie skonstruowane i napisane tak by dzieci odnajdywały w nich cząstkę siebie, swoich uczuć, emocji i problemów z którymi się borykają. Bajki terapeutyczne pisane są prozą, w przeciwieństwie do klasycznie rozumianej bajki nie niosą ze sobą żadnego morału, akcja rozgrywa się we współczesnym świecie. Pozwalają dostrzec dziecku, że nie jest ono jedyne i odosobnione ze swoimi troskami, lękami, emocjami. Bajki te mówią dziecku, że nie trzeba się bać, wstydzić i okazywać smutku, te uczucia są jak najbardziej autentyczne i normalne, ponieważ inni też ich doświadczają. Wielość funkcji jakie pełni bajka terapeutyczna jest wprost zadziwiająca.
W bajkoterapii można wykorzystywać bajki już opublikowane lub napisane samodzielnie.
W przypadku bajki, której celem jest profilaktyka autorem może być rodzic. Jeśli bajka ma pełnić inną funkcję np. wspierającą lub terapeutyczną warto sięgnąć po gotowe publikacje przygotowane przez specjalistów z dziedziny; psychologii, pedagogiki, socjologii, psychoterapii.
A zatem prostym też staje się odpowiedź na pytanie. Dzieciom w jakim wieku dedykowane są bajki terapeutyczne? Jedna z czołowych autorek bajek terapeutycznych M. Molicka pisze, że dla dzieci w wieku od 4 do 9 lat. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby treść bajek poznawały również starsze dzieci. Nieprzypadkowo za dolną granicę wieku adresata przyjmuje się 4 rok życia. Dzieci w tym wieku nabywają bardzo ważną umiejętność, która pozwala na prawidłowy odbiór terapeutycznego przekazu bajki. Zdolność ta, tzw. decentracja interpersonalna, wiąże się z myśleniem o tym, co w danej sytuacji mogłaby pomyśleć inna osoba. Ponadto dziecko pomiędzy 4 a 5 rokiem życia coraz lepiej rozumie siebie i to, co je otacza, potrafi tłumaczyć sobie zachowania innych.
Cechy charakterystyczne bajki terapeutycznej:
Wszystkie bajki terapeutyczne mają cechy wspólne takie jak:
– Tło bajki
Akcja bajki musi się rozgrywać w miejscach znanych dziecku, tak by budzić pozytywne uczucia u bohatera i dziecka
– Główny bohater
Postać głównego bohatera, z którym dziecko może się identyfikować a zatem widzi odbicie swoich trosk, przeżyć, lęków, co pomaga mu obrać właściwą strategię uporania się z nimi.
Bohaterem jest zazwyczaj dziecko w wieku zbliżonym do jego, lecz nie posiadające identycznych cech takich jak wygląd czy imię. Obserwując takie zachowanie bohatera, u dziecka wzmacnia się poczucie własnej wartości, a także rozwija umiejętność pozytywnego myślenia. Dziecko uczy się radzenia sobie w trudnych sytuacjach: bohater tak zrobił to ja też mogę.
– Inni bohaterowie
Pomagają zwerbalizować lęk, uczą jak sobie z nimi radzić, często przyczyniają się do sukcesu głównego bohatera. Wprowadzają nastrój optymizmu, miłości, akceptacji i zrozumienia. Zachęcają swojego bohatera do otwarcia się, mówienia o własnych lękach.
– Główny temat
Opis problemu oraz tego, co w danej sytuacji odczuwa bohater, czego się boi, co w nim wzbudza lęk. Pozwala dziecku zrozumieć, jakie są przyczyny odczuwania takich emocji i co dzieje się z głównym bohaterem.
– Konstrukcja
Oparta na metaforze sytuacji, w której znajduje się odbiorca bajki
– Rozwiązanie problemu (oswajanie)
Eksponowanie bodźców lękotwórczych oraz łączenie ich z emocjonalnie pozytywnymi bodźcami. Celem jest pokazanie jak bohater radzi sobie z danym problemem, co robi, jak działa, jakie wzorce zachowania prezentuje. Dochodzi wówczas do oswojenia z lękiem, stworzenie dystansu do sytuacji i pokonanie emocji o negatywnej barwie.
– Brak morału
– Pozytywne zakończenie
Lub takie zakończenie, które pozwoli na obniżenie napięcia oraz zaakceptowania odczuwalnych emocji, jak w przypadku bajek o śmierci.

Rodzaje bajek terapeutycznych
Ze względu na pełnione funkcje wyróżniamy trzy rodzaje bajek terapeutycznych:
– relaksacyjne
– psychoedukacyjne
– psychoterapeutyczne

Bajka relaksacyjna
Celem bajki relaksacyjnej jest uspokojenie, wyciszenie dziecka, wprawienie go w stan odprężenia, koncentracji oraz regulowanie jego rytmu pracy i zabawy. Akcja takiej bajki rozgrywa się w miejscu znanym dziecku, w miejscu, które jest bezpieczne, przyjazne i spokojne. Tuż przed jej opowiadaniem, zadaniem czytającego jest wprowadzić dziecko w stan rozluźnienia. Istotnym jest by bajka oddziaływała na słuch, wzrok i czucie dziecka. Struktura słuchowa ma wywołać wrażenia typu: słyszysz szum morza, szelest liści; wzrokowa: widzisz nadciągające chmury; czuciowa: wchodzisz do ciepłego jeziora, kuchni pachnącej pieczonym ciastem. Taka bajka ma być dość krótka.
Jej opowiadanie powinno trwać od 3 do 7 minut.
Bajka psychoedukacyjna
Jej głównym celem jest ujarzmienie negatywnych emocji poprzez reinterpretację, czyli zmianę sposobu myślenia o nich. Opowiadania tego typu świetnie sprawdzą się do przygotowana dziecka przed ewentualną trudną sytuacją jaką może być: pobyt w szpitalu, zmiana szkoły czy przeprowadzka. Ma za zadanie wprowadzać zmiany w zachowaniu dziecka, wskazać mu nowe wzory postępowania oraz reagowania emocjonalnego ukazać inne spojrzenie na sytuację lękową.
Jest to możliwe za sprawą bohatera bajki przeżywającego problem zbliżony do tego, z którym boryka się dziecko. Bajki psychoedukacyjne bogate są w metafory. Elementem towarzyszącym bajce psychoedukacyjnej jest aktywność plastyczna, która zachęca dziecko do zilustrowania swoich emocji.
Bajka psychoterapeutyczna
Działa w obrębie już nabytych negatywnych przeżyć, emocji i lęków. Treść ich musi być głęboko zakorzeniona w sytuacji w jakiej aktualnie znajduje się dziecko bądź, w której znalazło się niedawno np. rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby, zmoczenie nocne. W oparciu o ten typ bajek zmierzamy do redukcji: lęku, poczucia wstydu, winy, zażenowania, poniżenia, gniewu czy złości a więc uczuć związanych z tymi negatywnymi przeżyciami. Dziecko poznaje i obserwuje uczucia w kontekście społecznym by finalnie zobaczyć je u siebie a na koniec uświadomić sobie, że innym też zdarza się być w podobnej sytuacji.
Fabuła bajki psychoterapeutycznej jest rozbudowana, zawiera elementy baśni i bajki psychoedukacyjnej uzupełnione o takie mechanizmy wpływające na słuchacza jak: naśladownictwo i identyfikacja z sytuacją i bohaterem.
Bajkoterapia stanowi propozycję działań terapeutycznych dla dzieci w każdym wieku skierowanych do przedszkolaków jak też do dzieci w młodszym wieku szkolnym.
Szczególny jednak wpływ, ma na maluchy uczęszczające do przedszkola, bowiem na tym etapie rozwoju, głęboko wierzą w magiczny świat, który obecny jest nie tylko w zwykłych bajkach ale również terapeutycznych.
Wiek przedszkolny to doskonały czas do rozbudzania w dziecku ciekawości poznawania świata, nauki wartości i właściwego postępowania. Umiejętność jaką nabywają dzieci w wieku przedszkolnym ‒ decentracja interpersonalna pozwala im na identyfikowanie się z głównym bohaterem, z którym mają tak wiele wspólnego, przede wszystkim problem. Potrafią zrozumieć, że problemy, z którymi się borykają są znane innym dzieciom. Postać głównego bohatera pomaga uporać się z nimi. Z własnymi emocjami, obawami i lękami. Bajki terapeutyczne pozwalają dziecku zapoznać się z wachlarzem ludzkich emocji nie wspominając już o rozwoju wyobraźni, zasobu, zasobu słów czy myślenia. Bajki terapeutyczne to narzędzie dające podstawy do budowania dziecięcego świata wartości.
Bo mówiąc słowami H.CH. Andersena „Właśnie z rzeczywistości rodzi się najdziwniejsza bajka
w świecieˮ.

Autor tekstu: mgr inż. Jagoda Nutowicz-Piechowicz – oligofrenopedagog, logopeda, animator kultury w Europejskim Centrum Bajki, pasjonatka teatru, która swoje zainteresowanie sztuką realizuje na scenie i z jej drugiej strony jako koordynator Amatorskiego Teatru „Kurtyna”.

Bibliografia:
1. Andersen Hans Christian, Baśnie, ,, Bzowa babuleńka’’. Wydawnictwo G§P 2008.
2. Bettelheim Bruno, Cudowne i pożyteczne. O Znaczeniach i wartościach baśni. Wydawnictwo
PIW 1985.
3. Brett Doris, Bajki , które leczą. Część 1 i 2. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2013.
4. Horacy, Satyry, I,1 wiersz 69.
5. Molicka Maria, Biblioterapia i bajkoterapia. Media Rodzina 2011.
6. Molicka Maria, Bajki terapeutyczne. Część 1 i 2. Media Rodzina 1999.
7. Molicka Maria, Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii. Media Rodzina 2002
8. Praca Zbiorowa: A. Barciś, K. Dowbor, K. Ibisz, R. Królikowski i inni, Bajkoterapia czyli dla
małych i dużych, o tym jak bajki mogą pomagać. Nasza Księgarnia 2009.

Koziołek Matołek już umie zarabiać

Zakończył się projekt badawczy pt. „Koziołek Matołek rozwija i uczy”, realizowany w latach 2016 – 2017 przez Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie wspólnie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach i Szkołą Główną Handlową w Warszawie, dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Obserwatorium kultury”. Raport, powstały w wyniku dwuletnich  wieloaspektowych i wielowymiarowych badań, sformułował m.in. odpowiedzi na tak podstawowe pytania jak:  ocena skuteczności działań Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie czy wpływ tej instytucji na uczestnictwo dzieci i młodzieży w kulturze oraz na integrację różnych lokalnych środowisk.

Wszyscy eksperci biorący udział w projekcie zgodnie podkreślali „wielką rolę Centrum  w realizacji zadań instytucji kultury, w tworzeniu atrakcyjnych inicjatyw, niebanalnych wydarzeń, kreatywnych przestrzeni, które służą rozwojowi i integracji przedstawicieli  różnych pokoleń. Jako szczególnie cenne wskazują inicjatywy bezpośredniego uczestnictwa w kulturze ludzi w różnym wieku odwiedzających ECB. Przestrzeń ta sprzyja kontaktom twórców z odbiorcami, nauczycieli z uczniami, dzieci, rodziców, babć, dziadków i wielu innych członków rodzin. Staje się miejscem, w którym nie tylko można oglądać, dotykać, przeżywać emocje, bawić się i rozwijać, ale prowadzić dialog nad kształtem współczesnej kultury i zadaniami, jakie stoją przed instytucją kultury w dynamicznie zmieniającym się, drgającym zmianami, trudnym do jednoznacznego i uporządkowanego poznania świecie”

Raport, obok analizy potrzeb i oczekiwań odwiedzających, czy budowania kapitału społecznego przyniósł też m.in unikalną analizę ekonomiczną: skutków działania  Centrum na rozwój regionu. Należy tu zaznaczyć, iż Europejskie Centrum Bajki stanowi nie tylko obiekt edukacyjny, rekreacyjny, ale także instytucję doskonale promującą województwo świętokrzyskie oraz  powiat buski. Jest ważną destynacją turystyczną. W latach 2010 – 2016 liczba osób, które odwiedziły ECB wyniosła łącznie 1.062.000. (W roku 2016 liczba gości wynosiła 175.000)  Dominującą grupą byli mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, małopolskiego i mazowieckiego, śląskiego i podkarpackiego. Biorąc pod uwagę liczbę turystów odwiedzających ECB w poszczególnych latach można oszacować także strumień wydatków generowanych przez osoby odwiedzające ECB. W roku 2016  wyniosły one 17,5 mln zł.

Trzeba jednak podkreślić, że pozytywne efekty „inwestowania” w kulturę mają charakter długofalowy, dochody rzadko pojawiają się natychmiast po poniesieniu wydatków, a zatem są trudniejsze do dostrzeżenia i docenienia. Trzeba też czasu, aby poszczególne grupy społeczne i indywidualni członkowie społeczności lokalnej znaleźli sposób na wykorzystanie możliwości, jakie dla nich osobiście stwarza ECB.

Raport „Koziołek Matołek rozwija i uczy”, jest jedną z pierwszych w Polsce prób interdyscyplinarnego zbadania i opisania relacji zachodzących pomiędzy światem kultury symbolicznej, a systemem społeczno-ekonomicznym. I kolejnym krokiem po realizowanym w latach 2014-2015 projekcie badawczym „Koziołek Matołek zmienia.” Przy Centrum Bajki działa bowiem Instytut Bajki, platforma łącząca naukowców, studentów, pasjonatów i miłośników baśni. Poza pełnieniem roli spoiwa łączącego różnorodne akcje w sferze kultury, Instytut inicjuje i realizuje kolejne projekty. Drugi, kompleksowy, właśnie się zakończył. W jego trakcie odbywały się opisywane przez nas wcześniej panele dyskusyjne.

Raport: Koziołek Matołek rozwija i uczy

Zapraszamy na panel ekspercki – „Koziołek Matołek rozwija i uczy”

Zapraszamy na panel ekspercki

Czy bajka może budować więzi z kulturą? Czy sprzyja uczestnictwu dzieci i młodzieży w poznawaniu wspólnego dziedzictwa? I czy instytucje kultury są przygotowane do podejmowania takich wyzwań? Na te i inne pytania uzyskamy odpowiedź 19 listopada podczas uroczystego podsumowania projektu: „Koziołek Matołek rozwija i uczy” oraz panelu eksperckiego zorganizowanych przez Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Projekt, realizowany w latach 2016 – 2017, penetruje „pozytywne oddolne zjawiska zachodzące w kulturze na przykładzie Europejskiego Centrum Bajki i postaci Koziołka Matołka”. Wyjaśnia czy Koziołek Matołek jest bohaterem żywotnym, czy inspiruje i integruje mieszkańców, ludzi kultury (artystów, ekspertów, studentów kierunków artystycznych), animatorów życia społecznego, pracowników ECB i innych interesariuszy wokół przestrzeni Centrum Bajki? Czy ma wpływ na socjalizację i uczestnictwo dzieci i młodzieży w kulturze? No i najważniejsze – jakie są potrzeby i oczekiwania odbiorców inicjatyw ECB?

Spotkanie, które odbędzie się w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu UJK (przy ul. Świętokrzyskiej 21, w sali 2/26, w godz. 10.00 – 12.00)  otworzy dyrektor ECB Karolina Kępczyk wraz z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem, który podzieli się doświadczeniem pracy w samorządzie i relacjami z instytucjami kultury.

Projekt podsumują: dr hab. Rafał Kasprzak (SGH), dr hab. Beata Mazurek-Kucharska (Społeczna Akademia Nauk w Warszawie), dr Paulina Forma (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) i dr Ana Kamińska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.). A w roli ekspertów wystąpią:  dr Janina Kowalik – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, dr Katarzyna Pałka – Wszechnica Świętokrzyska, dr Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, mgr Krzysztof Łysak – Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Całe wydarzenie zorganizowano w ramach projektu „Koziołek Matołek rozwija i uczy”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Obserwatorium Kultury”.

Zapraszamy na panel i do dyskusji!

 

 

„Bajka i baśń – udział w rozwoju dziecka”

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa

23 maja 2017

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie
Cieszyn, ul. Bielska 62

Szanowni Państwo,
Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej, Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej oraz Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań WEiNoE UŚ zapraszają do czynnego i biernego udziału Studentów, Doktorantów, Pracowników naukowych oraz innych zainteresowanych w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bajka i baśń – udział w rozwoju dziecka”, która odbędzie się 23 maja 2017 r. w Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie.
Pragniemy przypomnieć wartości baśni i wywodzącej się z niej bajki terapeutycznej w edukacji i terapii dziecka, dzieci z dysfunkcjami oraz osób dorosłych.
Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, będziemy przyglądać się bajce z różnych perspektyw badawczych: pedagogicznej, psychologicznej, socjologicznej, filozoficznej, etnologicznej i filologicznej, próbując uchwycić jej fenomenologiczne meritum z punktu widzenia terapii.

Organizatorzy Konferencji Naukowej:

Opiekunki KNEM:
dr hab. Barbara Grabowska
dr Barbara Chojnacka-Synaszko

Koordynatorzy Konferencji:
Karolina Guznar
Anton Dragomiletskii

Termin zgłaszania uczestnictwa mija 7 maja 2017 r.

Opłata za catering oraz materiały konferencyjne wynosi 70 zł.
Opłatę należy przesłać na konto bankowe Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej do 7 dni od dnia wysłania formularza zgłoszeniowego oraz nie później niż dnia 10 maja 2017 r.
Dokonanie opłaty konferencyjnej nie gwarantuje automatycznego zakwalifikowania do udziału w Konferencji.

● Konto dla uiszczenia wpłaty:
83 2490 0005 0000 4600 9215 4170 Alior Bank SA
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej
ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok
z dopiskiem „Bajka, Cieszyn 2017”

● Kontakt do Komitetu Organizacyjnego Konferencji:
Karolina Guznar
Anton Dragomiletskii
E-mail: konferencja.bajka@gmail.com
Telefon: +48 730 501 494
Strona Konferencji na Facebook: www.facebook.com/events/251712395277884

● Informacje o noclegu:
– Pokoje hotelowe Domu Studenta DSN
43-400 Cieszyn, ul. Niemcewicza 8
tel. 33 854 6120 – recepcja
– Zajazd Academicus – Cieszyn
43-400 Cieszyn, ul. Paderewskiego 6
tel. 33 854 6464 – recepcja
www.us.edu.pl/zajazd-academicus-cieszyn

Źródło: http://unikonferencje.pl/konferencja/7413-iv-ogolnopolska-konferencja-naukowa-bajka-i-basn-udzial-w-rozwoju-dziecka

 

Koziołek Matołek

i
inne bajkowe zwierzęta

Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają do zapoznania się z publikacją „Koziołek Matołek
i inne bajkowe zwierzęta w tekstach literatury i kultury” pod redakcją Moniki Bator,
Barbary Gierszewskiej oraz Karoliny Kępczyk.

Publikacja zawiera zbiór artykułów pokonferencyjnych z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Koziołek Matołek i inne Bajkowe zwierzęta w tekstach literatury i kultury”, która odbyła się
w dn. 2 października 2015 r. w Kielcach. Na publikację składa się 19 referatów na temat konkretnych postaci w bajkach dawnych i współczesnych.

Koziołek Matołek i inne bajkowe zwierzęta w tekstach literatury i kultury to zbiór kilkunastu artykułów autorstwa naukowców, doktorantów i studentów, który stanowi, mam taką nadzieję, niebagatelny głos przekonujący o uniwersalności postaci ze świata fauny w literaturze i innych tekstach kultury skierowanych do dzieci. Badacze dali tym samym dowód, że mają rozległe kompetencje naukowe, a ich wypowiedzi można określić jako oryginalne i ważne. Autorzy okazali się otwarci na nowe tytuły i twórców, chętni do analiz porównawczych, kreatywni w pomysły i postulaty, jak zachęcić najmłodszych do lektury w ogóle, a także jakich argumentów, technik i narzędzi użyć, aby zapoznać dzieci z klasyczną bajką, baśnią, komiksem, filmem oglądanym w kinie. Okazuje się bowiem, że w czasach komputera i sieci, wszechobecnych ekranów, niełatwo skłonić „milusińskich” do wyboru oferty kulturalnej z czasów… ich rodziców i dziadków. A  jednak – na co wskazywali autorzy prac tu publikowanych – wciąż przemawia ona do wyobraźni dzieci, warto więc badać tę spuściznę, przypominać kanoniczne teksty literatury i kultury (jak np. Przygody Koziołka Matołka), zestawiać je z aktualnie powstającymi i czerpać różnorakie inspiracje i korzyści dla rozwoju dzieci.

                                                                           (dr hab. prof. UJK Barbara  Gierszewska)

Zapraszamy do lektury!

Publikacja do pobrania:card-pdf-3

Koziołek zmienia świat

Czy bajka może zmienić świat? Łączyć ludzi? Rozwijać wyobraźnię? Budować więzi z kulturą? Czy sprzyja uczestnictwu dzieci i młodzieży w poznawaniu naszego wspólnego dziedzictwa? I czy instytucje kultury są przygotowane do podejmowania takich wyzwań? Na wszystkie te ciekawe pytania uzyskamy odpowiedź 16 października 2016 r. podczas panelu eksperckiego zorganizowanego przez Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Szkołę Główną Handlową w Warszawie pt. „Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie Koziołka Matołka – czyli jak bajka może inspirować rzeczywistość”.

Panel odbędzie się w godz. 11.00-13.00 w Centrum Bajki(sala kinowa), a w roli ekspertów wystąpią: dr Katarzyna Gajlewicz-Korab (Uniwersytet Warszawski) mgr Jacek Kowalczyk  – Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, mgr Krzysztof Łysak (Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli)oraz mgr Łukasz Nogowczyk (CEO, Doradca ds. operacyjnych w korporacjach). Całe wydarzenie zorganizowano w ramach projektu „Koziołek Matołek rozwija i uczy”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.31

Zapraszamy do wspólnej dyskusji!

Bajki, legendy i podania kaszubskie

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku oraz Uniwersystet Gdański zapraszają do udziału w konferencji „Bajki, legendy i podania kaszubskie – dawniej i dziś”.

bajki-kaszuby-konferencja2016-1
PROGRAM
Moderator: prof. UG, dr hab. Dušan-Vladislav Paždjerski
10.00 – Tadeusz Linkner, Uniwersytet Gdański, Polska Kaszubskie bajki z „Gryfa”
10.20 – Violetta Wróblewska, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruń, Bajka ludowa na Kaszubach na przełomie XIX i XX wieku
10.40 – Dejan Ajdačić, Uniwersytet w Kijowie, Ukraina, Diabeł w bajkach kaszubskich na tle literatury słowiańskiej
11.00 – Adela-Kuik Kalinowska, Akademia Pomorska, Polska, O bajkowych pierwowzorach literatury kaszubskiej. Wprowadzenie do problematyki.
11.40 – Daniel Kalinowski, Akademia Pomorska, Polska. Floriana Ceynowy próba baśni romantycznej
12.00 – Danuta Stanulewicz, Uniwersytet Gdański, Polska, Barwy w bajkach kaszubskich
12.20 – Janko Ramač, Uniwersytet w Novim Sadzie, Serbia
Porównanie obyczaju kaszubskiego z obyczajem rusińskim związanych z weselem u Rusinów
i Kaszubów
12.40 – Justyna Pomierska, Uniwersytet Gdański, Polska, Bajka kaszubska w edukacji. Podsumowanie projektu działań dydaktycznych na lekcjach języka polskiego i kaszubskiego
w szkołach pomorskich

„BAJKI, LEGENDY I PODANIA KASZUBSKIE – DAWNIEJ I DZIŚ”,
3 listopada 2016 r., 10.00, w Ratusz Staromiejski, ul. Korzenna 33/35

 źródło: www.nck.org.pl

Koziołek Matołek zmienia świat

Czy bajka może zmienić świat? Łączyć ludzi? Rozwijać wyobraźnię? Budować więzi z kulturą? Czy sprzyja uczestnictwu dzieci i młodzieży w poznawaniu naszego wspólnego dziedzictwa?
I czy instytucje kultury są przygotowane do podejmowania takich wyzwań? Na wszystkie te ciekawe pytania uzyskamy odpowiedź 16 października 2016 r. podczas panelu eksperckiego zorganizowanego przez Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Szkołę Główną Handlową w Warszawie pt. „Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie Koziołka Matołka – czyli jak bajka może inspirować rzeczywistość”.

Panel odbędzie się w godz. 11.00-13.00 w Centrum Bajki(sala kinowa), a w roli ekspertów wystąpią: dr Katarzyna Gajlewicz-Korab (Uniwersytet Warszawski) mgr Jacek Kowalczyk  – Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, mgr Krzysztof Łysak (Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli)oraz mgr Łukasz Nogowczyk (CEO, Doradca ds. operacyjnych w korporacjach). Całe wydarzenie zorganizowano w ramach projektu „Koziołek Matołek rozwija i uczy”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Bajki i baśnie japońskie

Muzeum Sztuki i Techniki Muzeum Manggha zaprasza do wspólnego czytania bajek i baśni japońskich.

Projekt Bajki japońskie został przygotowany z myślą o najmłodszej publiczności. Polega on na prezentacji literatury japońskiej – bajek, baśni i legend.

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca (z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych) najmłodsi zwiedzający Muzeum wraz z opiekunami zapoznają się z japońskimi bajkami. Po przeczytaniu kilku tekstów biorą udział w dopasowanych do tematu bajek warsztatach: origami, kaligrafii, tworzenia pieczątek, zabawy w oparciu o japońskie techniki plastyczne. Spotkania odbywają się w różnych przestrzeniach Muzeum Manggha – holu głównym, galerii, sali wystaw zmiennych – na specjalnie przygotowanych dywanach lub matach japońskich wraz z kolorowymi poduszkami. Miejsce jest zawsze tak pomyślane, by rodzice mogli usiąść wraz z dziećmi lub obok nich. Po spotkaniach organizatorzy zapraszają na czarkę japońskiej herbaty i słodycze.

Najbliższe spotkania:  4 września, 2 października, 6 listopada, 4 grudnia.

źródła: http://manggha.pl/eventcycle/17
http://www.rodzinny-krakow.pl/wydarzenia-w-krakowie/muzea/5580-bajki-i-basnie-japonskie-2016