Panel ekspercki
„Koziołek Matołek rozwija i uczy”

O pozycji instytucji kultury i Koziołka Matołka, relacjach między samorządem , barierach i szansach w małych środowiskach rozmawiali 19 listopada w Centrum Biznesu i Przedsiębiorczości  w Kielcach podczas panelu eksperckiego „Koziołek Matołek rozwija i uczy” przedstawiciele świata nauki, samorządu i instytucji kultury.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu „Koziołek Matołek rozwija i uczy”, dofinasowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Obserwatorium Kultury” .

Spotkanie otworzyli Dyrektor Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie  -Karolina Kępczyk oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas, który rozpoczął panel próbą odpowiedzi na pytanie:  „Samorząd i instytucja kultury – budowanie relacji czy podległość jednostki?”

Największe zapotrzebowanie (na ofertę instytucji kultury)  jest szczególnie widoczne na peryferiach czyli w małych wsiach – sołectwach, położonych daleko od miasta. Potrzebni są również tzw. przewodnicy, czyli ludzie chętni do działania, którzy pokażą nowe, dostępne w świecie możliwości działania. Brakuje także partnerstwa w działaniach zarówno między rodzicami i szkołą jak i dobrej współpracy między instytucjami działającymi w środowisku lokalnym – podsumowała dr Katarzyna Palka z Wszechnicy Świętokrzyskiej.

Podczas wydarzenia przedstawiono  także wnioski z  prac badawczych prowadzonych przez Centrum Bajki wspólnie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie w ramach projektu „Koziołek Matołek rozwija i uczy”. Raport dostępny będzie pod koniec roku na stronie www.instytutbajki.pl.

Wspólnie dyskutowali dr hab. Małgorzata Bombol ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dr Janina Kowalik z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, dr Katarzyna Palka reprezentująca Wszechnicę Świętokrzyską, a także kadra projektu badawczego: dr hab. Rafał Kasprzak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), dr Beata Mazurek-Kucharska (Społeczna Akademia Nauk w Warszawie), dr Paulina Forma (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) oraz dr Ana Kamińska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach).