ANNA DEPCZYŃSKA

Foto_A.DepczynskaAnna Depczyńska

Pracownik Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,  Dział Innowacji i Transferu Technologii. Koordynator projektów z 8-letnim stażem. Wykształcenie wyższe ekonomiczne, ukończone studia podyplomowe w zakresie Zarządzaniem wiedzą i transferem technologii. Bogate doświadczenie zawodowe (15 lat) włączając 6 lat pracy w  biznesie (sektor ICT, aplikacje internetowe, sprzęt komputerowy, tłumaczenia, budownictwo), 9 lat prowadzenia, rozliczania i koordynowania projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych UE oraz programów międzynarodowych.  Ukończone liczne szkolenia i kursy związane z pozyskiwaniem i zarządzanie funduszami Unii Europejskiej; doświadczenie w prowadzeniu projektów o charakterze edukacyjnym, inwestycyjnym i badawczym m.in. w przygotowywanie aplikacji o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL, RPO WŚ, PO IG, STRATEGMED, BIOSTRATEG, 7 PR, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, programu TEMPUS, oraz monitoring i koordynację trwających projektów współfinansowanych z UE.

Uczestnik misji zagranicznych reprezentantów województwa świętokrzyskiego. Wykładowca z zakresu zarządzania projektami. Audytor wewnętrzny/Pełnomocnik systemu zarządzania jakością wg norm ISO 9001, certyfikat TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Członek stowarzyszenia International Project Management Association Polska. Nauczyciel gry na fortepianie. Od 2003 r. mikro-przedsiębiorca