dr ANA KAMIŃSKA

ana kaminskadr Ana Kamińska

Doktor w Instytut Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Instytucjonalny Koordynator LLP ERASMUS, Broker międzynarodowej współpracy, Działu Innowacji i Transferu Technologii, stypendystka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jej główne obszary badawcze to: gospodarka i uwarunkowanie społeczne rozbudowy metropolii i aglomeracji, rola kultury i twórczych przemysłów w rozwoju gospodarczym i społecznym miast; socjalna polityka lokalna i jej zmiany; naukowa przedsiębiorczość i inwencja twórcza, w tym również badawczo-rozwojowy metodologie zarządzania projektami. Posiada doświadczenie pedagogiczne oraz projektowe: kierowanie, koordynacja, monitorowanie i zarządzanie projektami. Ma także doświadczenie w zakresie koordynowania i wprowadzenia systemu ECTS w uczelni wyższej.