dr BEATA MAZUREK KUCHARSKA

beata_mazurek_kucharska

doktor nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii w Społecznej
Akademii Nauk w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Warszawie. Ekspert i członek wielu projektów badawczych w dziedzinie, m.in. rynku pracy, wykluczenia zawodowego osób dojrzałych, aktywizacji i kompetencji społecznych. Autorka licznych publikacji m.in. „Kompetencje społeczne pracowników o niskich kwalifikacjach. Badania
empiryczne”, „Idea nowej solidarności międzypokoleniowej”, „Rekomendacje końcowe dla pracodawców, wynikające z analizy i
interpretacji wyników badań empirycznych, przeprowadzonych w ramach Projektu „Wczesna dezaktywizacja zawodowa osób 50+ a otwieranie rynku pracy dla dojrzałych pracowników. Czynniki
sprzyjające społecznej inkluzji jako zabezpieczenie przed wykluczeniem społecznym”

Dr Kucharska jest kluczowym ekspertem w realizacji Komponentu 1 „Koziołek Matołek stymuluje kreatywność”