dr RAFAŁ KASPRZAK

Rafal Kasprzak - zdjeciedr RAFAŁ KASPRZAK

Pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej, zatrudniony w Instytucie Zarządzania. Autor wielu publikacji z zakresu ekonomii kultury, wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce. Autor koncepcji pomiaru oddziaływania kultury na gospodarkę regionu oraz twórca portalu www.ekonomiawkulturze.pl  Zakres zainteresowań badawczych obejmuje także problematykę wdrażania funduszy publicznych, komercjalizacji oraz ekonomicznych aspektów rozwoju kultury i przemysłów kultury. Jest jednocześnie doradcą i certyfikowanym trenerem z zakresu pozyskiwania środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE oraz autorem licznych wniosków o dofinansowanie projektów. Właściciel firmy doradczo – szkoleniowej, specjalizacja zawodowa to doradztwo i zarządzanie projektami finansowanymi ze środków publicznych www.kmc.waw.pl . Absolwent studiów Master of Business Administration w Ecole Superieure de Commerce de Rennes (Francja).

Dr Kasprzak jest koordynatorem Projektu oraz kluczowym ekspertem odpowiedzialnym za realizację Komponentu 5 „Koziołek Matołek stymuluje lokalną gospodarkę