Koziołek Matołek jako animator kultury

Opis komponentu 4

Moduł Koziołek Matołek animatorem kultury ma na celu zbadanie aktywności kulturowej dzieci inspirowanej postawami, wartościami czy archetypami ewokowanymi przez bajkę i baśń. Zakłada najpierw analizę sposobów uczestnictwa lub motywacji nieuczestnictwa w kulturze dzieci, aby następnie określić skrypty możliwych inspiracji do rozwijania dziecięcej wrażliwości i kreatywności. Na ich podstawie zostaną zrealizowane w wybranych placówkach oświatowych warsztaty animacyjne wskazujące, że postaci i treści bajkowe nie tylko mogą poruszać wyobraźnię i emocje, ale także aktywizować kulturowo.

Ekspertem badań nad tym zagadnieniem jest dr Paulina Forma.