Koziołek Matołek stymuluje kreatywność

Opis komponentu 1

Celem projektu badawczego jest empiryczne rozpoznanie wpływu odwiedzin u Koziołka Matołka, czyli pobytu w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie, na szeroko rozumianą kreatywność odbiorców. W tym celu planuje się przeprowadzenie zarówno badań jakościowych, jak i ilościowych wśród osób odwiedzających ECB. Wyniki przeprowadzonych badań jakościowych i ilościowych posłużą do opracowania eksperymentalnej wersji docelowego narzędzia badawczego, służącego badaniu wpływu ECB na kreatywność odwiedzających. Planuje się także przeprowadzenie badań ilościowych, realizowanych przy zastosowaniu celowo opracowanego narzędzia ilościowego jako badań testujących stawiane hipotezy w formule podejścia eksperymentalnego (tzw. pre-test/ post-test) w grupie wybranych losowo pięciu grup zorganizowanych (np. klas szkolnych z różnych szkół). Uczestnicy wycieczki do ECB byliby testowani przed i po odwiedzinach w ECB, aby móc uchwycić ew. efekt wpływu tej wizyty na ich postawy kreatywne i interpretację wybranych symboli ECB. Dzięki takiemu podejściu możliwe będzie wypracowanie narzędzia badawczego „czułego” na postępujący kierunek rozwoju badań, realizowanych w Projekcie. Zakłada się, że docelowo narzędzie takie mogłoby znaleźć zastosowanie w realizacji innych projektów partnerskich ECB.

Kluczowym ekspertem ds. badań nad tym komponentem jest dr Beata Mazurek-Kucharska