Koziołek Matołek uczy norm i wartości

Opis komponentu 2

Przedmiotem badań w ramach komponentu 2. Koziołek Matołek uczy norm i wartości będzie zbadanie udziału polskich tradycyjnych bajek w lekturach dzieci przedszkolnych oraz na etapie wczesnoszkolnym. W badaniach sondażowych realizowanych technika ankiety (papierowej i internetowej) prowadzonych wśród rodziców dzieci w wieku 3-10 lat, na próbie celowej ok. 800 osób podjęte zostaną następujące zagadnienia:

– obecności i proporcji bajek książkowych na tle innych form kontaktu z bajkami (TV, kino, teatr);

– czy rodzice dokonują świadomego wyboru bajek dla swoich dzieci we wczesnym dzieciństwie;

– główne powody, dla których rodzice wybierają bądź nie, polskie tradycyjne bajki

– znajomość i popularność polskich bajek tradycyjnych na tle bajek wywodzących się z innych kultur;

– Oszacowanie wartości niesionych przez wybrane polskie bajki (książkowe i filmowe) i uznawanych przez rodziców za istotne w socjalizacji ich dzieci na tle bajek wywodzących się z innych kultur.

Drugim aspektem badania będzie sondaż wśród dzieci 10-13 letnich na temat wartości i norm wyniesionych przez nich z bajek czytanych we wczesnym dzieciństwie. Badanie zostanie przeprowadzone techniką ankiety audytoryjnej w klasach 4-6 w wylosowanych szkołach.

Koordynatorem badań nad tym komponentem jest dr Janina Kowalik