Baśń i bajka – udział w rozwoju dziecka

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Cieszyn, 24 maja 2016 r.

Koło Edukacji Międzykulturowej działające na cieszyńskim Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Katowicach ma zaszczyt zaprosić P.T. Studentów i Doktorantów oraz Pracowników naukowo-dydaktycznych różnych kierunków humanistycznych do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Baśń i bajka – udział w rozwoju dziecka”.

Konferencja jest skierowana do studentów i doktorantów pedagogiki, psychologii, etnologii, filologii polskiej oraz innych kierunków humanistycznych, nauczycieli oraz rodziców. Tematem przewodnim konferencji będzie przypomnienie dużej wartości baśni i wywodzącej się z niej bajki terapeutycznej w edukacji i terapii dziecka, dzieci z dysfunkcjami oraz osób dorosłych. Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, będziemy przyglądać się bajce z różnych perspektyw badawczych: pedagogicznej, psychologicznej, etnologicznej i filologicznej, próbując uchwycić jej fenomenologiczne meritum z punktu widzenia terapii.

Zgłoszenia do czynnego udziału w sesji plenarnej i posterowej przyjmowane będą do 15 maja 2016 r., w przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru prelegentów.
Opłata konferencyjna:
Studenci – 30 zł
Doktoranci, adiunkci – 40 zł
Decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji zostanie przesłana do 17 maja 2016 r.

Formularz zgłoszeniowy (link poniżej) należy przesyłać na adres: lmatusiak@us.edu.pl

https://www.dropbox.com/s/8x6vuzvx8dqnb1q/ankieta%20ucz.bajka_basn.docx?dl=0