Koziołek Matołek

i
inne bajkowe zwierzęta

Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają do zapoznania się z publikacją „Koziołek Matołek
i inne bajkowe zwierzęta w tekstach literatury i kultury” pod redakcją Moniki Bator,
Barbary Gierszewskiej oraz Karoliny Kępczyk.

Publikacja zawiera zbiór artykułów pokonferencyjnych z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Koziołek Matołek i inne Bajkowe zwierzęta w tekstach literatury i kultury”, która odbyła się
w dn. 2 października 2015 r. w Kielcach. Na publikację składa się 19 referatów na temat konkretnych postaci w bajkach dawnych i współczesnych.

Koziołek Matołek i inne bajkowe zwierzęta w tekstach literatury i kultury to zbiór kilkunastu artykułów autorstwa naukowców, doktorantów i studentów, który stanowi, mam taką nadzieję, niebagatelny głos przekonujący o uniwersalności postaci ze świata fauny w literaturze i innych tekstach kultury skierowanych do dzieci. Badacze dali tym samym dowód, że mają rozległe kompetencje naukowe, a ich wypowiedzi można określić jako oryginalne i ważne. Autorzy okazali się otwarci na nowe tytuły i twórców, chętni do analiz porównawczych, kreatywni w pomysły i postulaty, jak zachęcić najmłodszych do lektury w ogóle, a także jakich argumentów, technik i narzędzi użyć, aby zapoznać dzieci z klasyczną bajką, baśnią, komiksem, filmem oglądanym w kinie. Okazuje się bowiem, że w czasach komputera i sieci, wszechobecnych ekranów, niełatwo skłonić „milusińskich” do wyboru oferty kulturalnej z czasów… ich rodziców i dziadków. A  jednak – na co wskazywali autorzy prac tu publikowanych – wciąż przemawia ona do wyobraźni dzieci, warto więc badać tę spuściznę, przypominać kanoniczne teksty literatury i kultury (jak np. Przygody Koziołka Matołka), zestawiać je z aktualnie powstającymi i czerpać różnorakie inspiracje i korzyści dla rozwoju dzieci.

                                                                           (dr hab. prof. UJK Barbara  Gierszewska)

Zapraszamy do lektury!

Publikacja do pobrania:card-pdf-3