Zapraszamy na panel ekspercki – „Koziołek Matołek rozwija i uczy”

Zapraszamy na panel ekspercki

Czy bajka może budować więzi z kulturą? Czy sprzyja uczestnictwu dzieci i młodzieży w poznawaniu wspólnego dziedzictwa? I czy instytucje kultury są przygotowane do podejmowania takich wyzwań? Na te i inne pytania uzyskamy odpowiedź 19 listopada podczas uroczystego podsumowania projektu: „Koziołek Matołek rozwija i uczy” oraz panelu eksperckiego zorganizowanych przez Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Projekt, realizowany w latach 2016 – 2017, penetruje „pozytywne oddolne zjawiska zachodzące w kulturze na przykładzie Europejskiego Centrum Bajki i postaci Koziołka Matołka”. Wyjaśnia czy Koziołek Matołek jest bohaterem żywotnym, czy inspiruje i integruje mieszkańców, ludzi kultury (artystów, ekspertów, studentów kierunków artystycznych), animatorów życia społecznego, pracowników ECB i innych interesariuszy wokół przestrzeni Centrum Bajki? Czy ma wpływ na socjalizację i uczestnictwo dzieci i młodzieży w kulturze? No i najważniejsze – jakie są potrzeby i oczekiwania odbiorców inicjatyw ECB?

Spotkanie, które odbędzie się w Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu UJK (przy ul. Świętokrzyskiej 21, w sali 2/26, w godz. 10.00 – 12.00)  otworzy dyrektor ECB Karolina Kępczyk wraz z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem, który podzieli się doświadczeniem pracy w samorządzie i relacjami z instytucjami kultury.

Projekt podsumują: dr hab. Rafał Kasprzak (SGH), dr hab. Beata Mazurek-Kucharska (Społeczna Akademia Nauk w Warszawie), dr Paulina Forma (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) i dr Ana Kamińska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.). A w roli ekspertów wystąpią:  dr Janina Kowalik – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, dr Katarzyna Pałka – Wszechnica Świętokrzyska, dr Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, mgr Krzysztof Łysak – Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Całe wydarzenie zorganizowano w ramach projektu „Koziołek Matołek rozwija i uczy”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Obserwatorium Kultury”.

Zapraszamy na panel i do dyskusji!