Wydarzenia

W dniu 6 grudnia 2015 r. w Europejskim Centrum Bajki odbyło się Seminarium podsumowujące projekt „Koziołek Matołek zmienia – systemowy projekt badawczy uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze. W Seminarium wzięli udział przedstawiciele Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W czasie spotkania omówiono poszczególne etapy projektu, wskazano jego mocne strony oraz problemy, na które napotkali się prowadzący badania.

Główną część Seminarium poświęcono na przedstawienie wniosków, płynących z badań w poszczególnych komponentach. Skupiono się m.in. na oddziaływaniu instytucji kultury, jaką jest ECB, na obszarze gminy Pacanów,

Seminarium było również okazją do podjęcia rozmów na temat dalszej współpracy podczas nowych projektów badawczych.

Po zakończonym spotkaniu, jego uczestnicy wzięli udział w organizowanym przez Europejskie Centrum Bajki wydarzeniu „Książka od Mikołaja”. Spotkanie z Mikołajem, warsztaty, konkursy, gry i zabawy sprawiły, że każdy mógł poczuć się jak dziecko.