Badania

Instytut we współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego oraz innymi uczelniami prowadzi badania naukowe nad wpływem bajek, baśni, podań na życie ludzi.

W dziale „badania” prezentujemy aktualnie prowadzone i już zrealizowane projekty naukowe. Ostateczne wyniki badań i prace w postaci plików PDF znajdą się również w naszej bibliotece.

Zachęcamy zarówno do współpracy, jak i do korzystania z wyników badań prowadzonych przez Instytut.