Koziołek Matołek rozwija i uczy

Koziołek Matołek rozwija i uczy to projekt, którego głównym celem jest identyfikacja kluczowych kierunków oddziaływania sfery kultury i stymulowania pozytywnych oddolnych zjawisk zachodzących w kulturze na przykładzie Europejskiego Centrum Bajki i postaci Koziołka Matołka.

W ramach projektu badawczego przewiduje się realizację trzech komponentów:

Komponent 1. Koziołek Matołek buduje relacje z kulturą.

Komponent 2. Koziołek Matołek jako „Open Glam”.

Komponent 3. Koziołek Matołek – nie wyklucza lecz uczy i rozwija.