Raport

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją powstałą w wyniku realizacji projektu badawczego pt. „Koziołek Matołek zmienia, systemowy projekt badawczy uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Obserwatorium kultury” i zrealizowanego przez Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie w latach 2014-2015.

Niniejsza praca jest próbą interdyscyplinarnego zbadania i opisania relacji zachodzących pomiędzy światem kultury symbolicznej a systemem społeczno-ekonomicznym.

Życzymy miłej lektury!

 Koziołek Matołek zmienia…