Jak działa Instytut?

Instytut Bajki to platforma dedykowana ludziom zainteresowanym naukowym podejściem do bajki. Nasza inicjatywa ma na celu wspieranie naukowców, twórców, wydawców, studentów, entuzjastów i inne podmioty w działaniach związanych z badaniem szeroko rozumianej roli bajki we współczesnym świecie. Pragniemy stać się miejscem spotkań dla osób zawodowo związanych z bajką, umożliwiając im nawiązywanie kontaktów i wymianę doświadczeń. Za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz organizowanych przez nas konferencji i spotkań zamierzamy popularyzować wiedzę o wynikach badań nad bajką prowadzonych w kraju i zagranicą. Mamy nadzieję, że z czasem działalność Instytutu przyczyni się do powstania dużej i wartościowej bazy danych, która posłuży zarówno profesjonalistom jak i pasjonatom.

Poza pełnieniem roli spoiwa łączącego rozmaite działania w sferze bajki Instytut zamierza również inicjować własne projekty badawcze. Pierwszym z nich jest „Koziołek Matołek zmienia: systemowy projekt badawczy uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze”. Jest to dwuletni projekt poświęcony analizie instytucjonalnych działań dotyczących uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze, z uwzględnieniem barier środowiskowych, geograficznych, prawnych itp. Projekt jest realizowany przez Europejskie Centrum Bajki we współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach i Szkołą Główną Handlową w Warszawie przy wsparciu finansowym i patronacie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to pierwsza w Polsce próba kompleksowego opisu wpływu fikcyjnej postaci Koziołka Matołka na społeczeństwo. Interdyscyplinarny zespół naukowców w latach 2014 – 2015 „przyjrzy się” Koziołkowi Matołkowi w kontekście: stymulowania kreatywności, nauki norm i wartości, rozpoznawalności tej popularnej niegdyś postaci bajkowej wśród dzieci i młodzieży w XXI wieku, potencjału animacji zachowań kulturowych oraz oddziaływania na gospodarkę.

Wyniki badań będą na bieżąco pojawiały się na stronie Instytutu i Europejskiego Centrum Bajki (www.stolica-bajek.pl) a końcowym efektem projektu będzie monografia naukowa wydana w językach polskim i angielskim dostępna bezpłatnie on-line.