Ludzie Instytutu

 

Karolina_ECB

Karolina Kępczyk, Dyrektor Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, wiceprezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Moc Ponidzia”, dziennikarz. Pomysłodawczyni Instytutu Bajki. Społecznik aktywnie działający w wielu organizacjach pozarządowych związanych z kulturą i sportem, świetny organizator i zdolny strateg. Od czterech lat konsekwentnie realizuje ambitną strategię rozwoju Europejskiego Centrum Bajki i nieustannie kreśli wizję nowych przedsięwzięć związanych z tym miejscem. Jest inspiratorką licznych wydarzeń, imprez i akcji społecznych m.in. Szkoły wyobraźni, Diamentów Powiśla. Z powodzeniem integruje i aktywizuje lokalną społeczność z myślą o rozwoju i promocji Pacanowa jak i całego regionu. Wielka miłośniczka teatru.

semaniak

prof. dr hab. Jacek Semaniak, Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Jego dorobek naukowy obejmuje 81 prac poświęconych fizyce atomowej i molekularnej oraz ponad 40 komunikatów prezentowanych na konferencjach międzynarodowych. Współautor 25 publikacji o charakterze dydaktycznym. Od 1988 roku zatrudniony w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pełnił funkcję kierownika trzech projektów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kilku wieloletnich projektów realizowanych w ramach badań własnych i statutowych. Koordynował zadania realizowane przez stronę polską w ramach sieci badawczo-szkoleniowej finansowanej przez 5 Program Ramowy Unii Europejskiej. Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne został wyróżniony nagrodami rektora, Nagrodą Miasta Kielce, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Krzyżem Zasługi i Złotym Krzyżem Zasługi.

Rafal Kasprzak - zdjecie

Dr Rafał Kasprzak, pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej, zatrudniony w Instytucie Zarządzania.

Autor wielu publikacji z zakresu ekonomii kultury, wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce. Autor koncepcji pomiaru oddziaływania kultury na gospodarkę regionu oraz twórca portalu www.ekonomiawkulturze.pl  Zakres zainteresowań badawczych obejmuje także problematykę wdrażania funduszy publicznych, komercjalizacji oraz ekonomicznych aspektów rozwoju kultury i przemysłów kultury. Jest jednocześnie doradcą i certyfikowanym trenerem z zakresu pozyskiwania środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE oraz autorem licznych wniosków o dofinansowanie projektów. Właściciel firmy doradczo – szkoleniowej, specjalizacja zawodowa to doradztwo i zarządzanie projektami finansowanymi ze środków publicznych www.kmc.waw.pl . Absolwent studiów Master of Business Administration w Ecole Superieure de Commerce de Rennes (Francja).

 

Współpracujemy z…

 

header-ujk0

Porozumienie z UJK: UJK umowa

ws_sgh_logo

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu Galeria Książki – niezwykłe, nowoczesne miesjce, gdzie można wypożyczyć książkę, uczyć się, poczytać prasę, spędzić czas ze swoim dzieckiem, spotkać się ze znajomymi lub znanym pisarzem, zagrać w szachy, na PlayStation lub w ulubioną grę planszową, a nawet zatańczyć. Mottem instytucji jest Nowoczesność – Innowacja – Kreatywność. Wizja Biblioteki oparta jest na nowoczesności rozumianej jako przełamywanie stereotypów w myśleniu o bibliotece, dostępności i otwartości, rozumianej jako miejsce spotkań, dyskusji, odpoczynku i realizowania pasji, jakości informacji oraz gotowości do podejmowania współpracy ze społecznością lokalną. Zob. http://mbp-oswiecim.pl/. Skan porozumienia zawartego z MBP Oświęcim: porozumienie