dr JANINA KOWALIK

20140530_152933

Politolog – socjolog, pracownik naukowo dydaktyczny UJK w Kielcach. Od wielu lat z pasją bada różnorakie zjawiska społeczne, szczególnie w obszarze samorządu terytorialnego, i społeczności lokalnych. Jest ciągle ciekawa świata i ludzi i nie obraża się na społeczeństwo. Członek bądź ewaluator licznych projektów badawczych m.in. projektu pilotażowego wdrożenia standardów usług w zakresie bezdomności,  ”EKOlogiczny sposób na życie”, badanie potencjału branż kreatywnych województwa świętokrzyskiego i łódzkiego w projekcie KREO ARTE REGIONALIS.

Dr Janina Kowalik jest kluczowym ekspertem odpowiedzialnym za realizację komponentu badawczego nr 2 „Koziołek Matołek uczy norm i wartości„.