Koziołek stymuluje lokalną gospodarkę

Opis komponentu 5

Kultura wpływa na gospodarkę stymulując tworzenie miejsc pracy, wzrost przychodów budżetu samorządu terytorialnego oraz zwiększając rozpoznawalność regionu. W ramach obszaru badań stworzone zostanie narzędzie pozwalające oszacować ekonomiczne oddziaływanie Europejskiego Centrum Bajki (w tym Koziołka Matołka jako ikony Pacanowa) na gospodarkę. Ocena obejmować będzie efekty bezpośrednie, efekty pośrednie oraz efekty indukowane. Opracowane narzędzie będzie możliwe do zastosowania przez inne instytucje kultury.

Korrdynatorem badań nad tym komponentem jest dr Rafał Kasprzak