Koziołek zmienia świat

Czy bajka może zmienić świat? Łączyć ludzi? Rozwijać wyobraźnię? Budować więzi z kulturą? Czy sprzyja uczestnictwu dzieci i młodzieży w poznawaniu naszego wspólnego dziedzictwa? I czy instytucje kultury są przygotowane do podejmowania takich wyzwań? Na wszystkie te ciekawe pytania uzyskamy odpowiedź 16 października 2016 r. podczas panelu eksperckiego zorganizowanego przez Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Szkołę Główną Handlową w Warszawie pt. „Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie Koziołka Matołka – czyli jak bajka może inspirować rzeczywistość”.

Panel odbędzie się w godz. 11.00-13.00 w Centrum Bajki(sala kinowa), a w roli ekspertów wystąpią: dr Katarzyna Gajlewicz-Korab (Uniwersytet Warszawski) mgr Jacek Kowalczyk  – Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, mgr Krzysztof Łysak (Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli)oraz mgr Łukasz Nogowczyk (CEO, Doradca ds. operacyjnych w korporacjach). Całe wydarzenie zorganizowano w ramach projektu „Koziołek Matołek rozwija i uczy”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.31

Zapraszamy do wspólnej dyskusji!